logotype

 

Piasek płukany 0-2mm, 0-4mmPiasek płukany otrzymywany jest w procesie płukania i charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki, co jest korzystne przy zastosowaniu go w budownictwie przy produkcji betonu i galanterii betonowej oraz przy uzyskiwaniu zapraw murarskich. Jest to jeden z podstawowych surowców budowlanych.

 

Pospółka 0-16mm

Pospółka obecnie znajduje bezpośrednie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Stosowana jest do wykonywania warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków. Doskonale nadaje się do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane.

 

Tłuczeń 0-32mm

Zastosowanie:

  • podbudowa wszystkich kategorii dróg
  • remonty i naprawa dróg
  • utwardzanie placów, parkingów, podjazdów itp.
  • wzmacnianie korpusów dróg, nasypów
  • stabilizacja gruntów, zwłaszcza podmokłych, gliniastych itp.
  • różnego rodzaju prace melioracyjne